Tarikh     : 18 September 2022
Masa : 11.00am - 12.00pm
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 4 Peserta
Tujuan 
                 • Bertujuan mendedahkan kepada peserta pembelajaran atas talian yang ada di zaman sekarang.
   
Aktiviti 
                              • Peserta diberi masa untuk menyelesaikan kuiz matematik di atas talian dan bersaing bersama peserta lain. Kuiz ini sekaligus menarik minat peserta untuk bersemangat dalam pengiraan.

Gambar Disini