Tarikh     : 17 Februari 2024
Masa : 11.30am - 12.30pm
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 10 Peserta
Tujuan 
                        • Memberi pengetahuan kepada peserta mengenai fungsi perkakas komputer.
   
Aktiviti 
                                                   • Petugas memberikan penerangan terlebih dahulu berkaitan perkakas komputer. Kemudian, peserta menjawap kuiz berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang diterangkan.

Gambar Disini


 

Tarikh     : 08 Februari 2024
Masa : 9.30am - 12.30pm
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 41 Peserta
Tujuan 
                        • Melatih peserta/guru dalam pembagunan kemahiran asas teknologi, membolehkan mereka mencipta dan menguruskan emel dengan efektif serta memahami penggunaan platform google classroom sebagai alat pengajaran dan pembelajaran.
   
Aktiviti 
                                                   • Taklimat promosi mengenai PEDi oleh petugas dan advokasi mengenai Keldai Akaun oleh petugas. Seterusnya, kelas pengajaran mencipta akaun gmail dan bimbingan oleh petugas PEDi.
                                                   • Kemudian, kelas cara menggunakan google classroom oleh tenaga pegajar/ketua guru dan dibantu oleh petugas PEDi. Penutup kelas, sesi praktikal dan soal jawab antar peserta dan tenaga pengajar/petugas PEDi.

Gambar Disini


 

Tarikh     : 04 Februari 2024
Masa : 9.30am - 12.30am
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 10 Peserta
Tujuan 
                        • Tujuan kursus ini adalah memberi pemahaman dan implementasi praktik-praktik pengendalian yang efektif untuk mencegah kontaminasi makanan kepada komuniti.
   
Aktiviti 
                                                  • Kursus ini di jalankan atas talian. Terlebih dahulu petugas memberi penerangan mengenai kursus ini kemudian memberi peluang kepada penceramah menyampaikan input-input yang berguna di dalam kursus ini sebelum di iktiraf peserta mendapatkan sijil.

Gambar Disini


 

Tarikh     : 05 Februari 2024
Masa : 11.00am - 1.00pm
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 41 Peserta
Tujuan 
                        • Membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitik beratkan kawal selia kendiri dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.
   
Aktiviti 
                                                  • Tayangan video mengenai buli siber dan online games. Kemudian penerangan daripada petugas mengenai video tersebut.

Gambar Disini


 

Tarikh     : 21 Januari 2024
Masa : 4.00pm - 5.00pm
Lokasi : PEDi Kg Baru Sentosa
Peserta : 1 Peserta
Tujuan 
                        • Untuk melatih dan membantu usahawan dalam memahami konsep dan teknik fotografi produk bagi tujuan pemasaran.
   
Aktiviti 
                                                  • Memberi penerangan mengenai konsep fotoshoot produk. Menerangkan cara menggunakan peralatan seperti lampu bagi membantu pencahayaan dan cara penggunaan kamera. Membantu usahawan dalam menyusun produk dan aksesori bagi mencipta keseimbangan visual. Membimbing usahawan memilih gambar yang sesuai untuk diganakan dalam bahan promosi di laman sosial.

Gambar Disini