PENGGUNAAN KOMPUTER DAN INTERNET

Nama : Muhammmad Hadif Bin Mohammad Nadzri
Umur : 12 tahun
Ahli : 28 Januari 2018

 

Latar belakang

Muhammad Hadif merupakan pelajar di Sekolah Kebangsaan Parit 4, Sekinchan. Jarak rumah beliau dengan PEDi dianggarkan lebih kurang 1 Kilometer sahaja bagi memudahkan untuk adik Hadif menggunakan kemudahan yang ada di PEDi. Beliau selalu hadir ke PEDi pada cuti sekolah bermula umur beliau berumur 9 tahun untuk mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan di PEDi. Beliau juga sering menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru di PEDi dengan mendapatkan bimbingan daripada petugas PEDi.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum mengikuti kelas ICT, beliau kurang asas menggunakan teknologi IT iaitu komputer seperti menaip dan mencari maklumat di internet .Beliau kurang mahir menggunakan Microsoft word, software seperti canva dan editing dan beliau juga tidak tahu cara melayari internet dengan betul dan bijak.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas dan bengkel e-pembelajaran yang telah beliau hadiri di PEDi, beliau semakin mahir dalam mengendalikan Microsoft office word dan beberapa software lain di komputer. Selain itu, beliau berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dengan cemerlang melalui carian maklumat menggunakan kemudahan internet yang disediakan. Tambahan lagi, dengan adanya Advokasi Klik dengan Bijak, beliau tahu menggunakan internet dengan betul dan memanfaatkan internet untuk pembelajaran.

SRI


 

PENGGUNAAN KOMPUTER DAN INTERNET

Nama : Nur Humairah Atikah Binti Riduan
Umur : 17 tahun
Ahli : 27 Mei 2017

 

Latar belakang

Adik Humairah Atikah berumur 17 tahun adalah salah seorang pelajar yang terawal mendaftar menjadi ahli Pusat Digital Ekonomi (PEDi). Merupakan pelajar di SMJK Yoke Kuan, Sekinchan dan menetap di Lorong 2 Kg Penerangan, Sekinchan. Jarak rumah beliau dengan PEDi dianggarkan 1 Kilometer sahaja bagi memudahkan untuk adik Humairah menggunakan kemudahan yang ada di PEDi dan beliau selalu hadir ke PEDi pada cuti sekolah bermula umur beliau 12 tahun untuk mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan di PEDi. Beliau juga sering menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru di PEDi dengan mendapatkan bimbingan daripada petugas PEDi.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum mengikuti kelas-kelas ICT yang diadakan di PEDi Kg Baru Sentosa, beliau tidak tahu menggunakan komputer dan internet. Beliau juga tidak tahu cara melayari internet dengan betul dan bijak.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas dan pembelajaran yang telah beliau hadiri di PEDi Kg Baru Sentosa sejak berusia 12 tahun sehingga kini, beliau tahu cara menggunakan komputer seperti menggunakan Microsoft Word dan Powerpoint. Beliau juga telah pandai menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dan mencari maklumat pembelajaran menggunakan internet. Dengan adanya Advokasi Klik dengan Bijak, beliau tahu menggunakan internet dengan betul dan memanfaatkan internet untuk pembelajaran.

SRI


 

PENGGUNAAN KOMPUTER DAN INTERNET

Nama : Mohamad Irfan Bin Hamsah
Umur : 14 tahun
Ahli : 21 Ogos 2019

 

Latar belakang

Mohamad Irfan berusia 14 tahun dan merupakan pelajar di SMJK Yoke Kuan, Sekinchan. Jarak rumah beliau dengan Pusat Ekonomi Digital atau dikenali sebagai PEDi dianggarkan sejauh 1 Kilometer sahaja bagi memudahkan untuk adik Irfan menggunakan kemudahan yang ada di PEDi. Adik Irfan selalu hadir ke PEDi pada cuti sekolah untuk mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan. 

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum mengikuti kelas ICT, beliau kurang mahir menggunakan komputer seperti menaip dan mencari maklumat di internet. Beliau juga tidak tahu menggunakan cara melayari internet dengan betul dan bijak.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas dan pembelajaran yang telah beliau hadiri di Pusat Internet Komuniti, beliau tahu cara menggunakan komputer seperti menaip surat. Beliau juga telah pandai menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Dengan adanya Advokasi Klik dengan Bijak, beliau tahu menggunakan internet dengan betul dan memanfaatkan internet untuk pembelajaran.


 

PENGGUNAAN KOMPUTER DAN INTERNET

Nama : Muhd Amzah bin Shahrul Azmi
Umur : 16 tahun
Ahli : 13 Jun 2017

 

Latar belakang

Adik Muhd Amzah berumur 16 tahun adalah salah seorang pelajar yang terawal mendaftar menjadi ahli Pusat Digital Ekonomi (PEDi). Merupakan pelajar di SMJK Yoke Kuan, Sekinchan. dan menetap di Kg Sentosa, Sekinchan dan jarak rumah beliau dengan PEDi dianggarkan lebih kurang 1 Kilometer sahaja bagi memudahkan untuk adik Amzah menggunakan kemudahan yang ada di PEDi. Seorang yang giat mengikuti program dan latihan yang dianjurkan di PEDi. Tambahan lagi, rajin menggunakan kemudahan yang disediakan di PEDi untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum mengikuti kelas ICT, beliau kurang asas menggunakan teknologi IT iaitu komputer seperti menaip dan mencari maklumat di internet .Beliau kurang mahir menggunakan Microsoft word, software seperti canva dan editing dan beliau juga tidak tahu cara melayari internet dengan betul dan bijak.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas dan bengkel e-pembelajaran yang telah beliau hadiri di PEDi, beliau semakin mahir dalam mengendalikan Microsoft office word dan beberapa software lain di komputer. Selain itu, beliau berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dengan cemerlang melalui carian maklumat menggunakan kemudahan internet yang disediakan. Tambahan lagi, dengan adanya Advokasi Klik dengan Bijak, beliau tahu menggunakan internet dengan betul dan memanfaatkan internet untuk pembelajaran.

SRI


 

PENGGUNAAN KOMPUTER DAN INTERNET

Nama : Nor Aina binti Es Osmera
Umur : 17 tahun
Ahli : 21 Mei 2017

 

Latar belakang

Berumur 17 tahun dan akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021, adik Nor Aina salah seorang pelajar yang terawal mendaftar menjadi ahli Pusat Internet Komuniti. Merupakan pelajar di SMK Sungai Burong dan menetap di Jalan Orkid Sekinchan Jaya, Sekinchan Selangor. Jarak rumah beliau dengan pusat internet komuniti dianggarkan sejauh 1-2 Kilometer sahaja bagi memudahkan untuk adik Aina menggunakan kemudahan yang ada di Pusat Internet Komuniti. Anak ketiga daripada 6 adik beradik sahaja merupakan seorang yang giat mengikuti program dan latihan yang dianjurkan di Pusat Internet Komuniti. Tambahan lagi, rajin menggunakan kemudahan yang disediakan di Pusat Internet Komuniti untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum mengikuti kelas ICT, beliau kurang asas menggunakan teknologi IT iaitu komputer seperti menaip dan mencari maklumat di internet .Beliau kurang mahir menggunakan Microsoft word, software seperti canva dan editing dan beliau juga tidak tahu cara melayari internet dengan betul dan bijak.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas dan bengkel e-pembelajaran yang telah beliau hadiri di Pusat Internet Komuniti, beliau semakin mahir dalam mengendalikan Microsoft office word dan beberapa software lain di komputer. Selain itu, beliau berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dengan cemerlang melalui carian maklumat menggunakan kemudahan internet yang disediakan. Tambahan lagi, dengan adanya Advokasi Klik dengan Bijak, beliau tahu menggunakan internet dengan betul dan memanfaatkan internet untuk pembelajaran.

SRI