scam

#KitaJagaKita

#KitaTeguhKitaMenang

#PerintahKawalanPergerakanPemulihan


scam

#Covid19

#KitaJagaKita

#KitaTeguhKitaMenang

#PerintahKawalanPergerakanPemulihan

Sumber Telegram: CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia


scam

#Covid19

#KitaJagaKita

#KitaTeguhKitaMenang

#PerintahKawalanPergerakanPemulihan

Sumber Telegram: CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia


scam

Kes baharu = 8

a) melibatkan kes import= 2

b) melibatkan kes penularan tempatan= 6

i) kes warganegara= 2

ii) kes bukan warganegara= 4

#KitaJagaKita

#KitaTeguhKitaMenang

#PerintahKawalanPergerakanPemulihan


scam

#Covid19

#KitaJagaKita

#KitaTeguhKitaMenang

#PerintahKawalanPergerakanPemulihan